فروش برتر

نیمه تریلر Tipper

پیشرو چین است تریلر نیمه واژگون CIMC ، نیمه تریلر TIPPER 33CBM ، نوک محور 80T 4 بازار محصول